Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-08-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 22 augustus 2017

4 Intentieverklaring kansenonderzoek Drechtdoorsteek

5 Contract en bewerkingsovereenkomst Jeugdmatch

6 Wijzigingsplan Stationsweg 15-17 in Nieuwveen

7 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Schilkerweg 6 (Ter Aar)

8 Terinzagelegging (postzegel)bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 in Ter Aar

9 Vaststelling bestemmingsplan ten behoeve van het vernieuwen van twee woonboten aan het Molenpad nrs. 19 en 23 in Nieuwkoop

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top