Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-08-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 15 augustus 2017

4 Bestuurlijke reactie op rapport Rekenkamer Nieuwkoop naar burgerparticipatie

5 Onderzoeksprogramma doelmatigheid en doeltreffendheid (213a onderzoek) 2017-2018

6 Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top