Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-08-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 8 augustus 2017

4 Privacyprotocol SVHW

5 Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

6 Vaststelling Bestemmingsplan Driekoppenland

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top