Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 20 juni 2017

4 Schriftelijke vragen van SBN over de onkruidbestrijding op verhardingen

5 Schriftelijke vragen van MPN-PN over de inventarisatie van verkeersborden

6 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2016

7 Resultaten 1-IPA-meting zelfredzaamheid en cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2015

8 Beslissing op het bezwaarschrift van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop

9 Ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van het vernieuwen van twee woonarken aan het Molenpad nrs. 19 en 23 te Nieuwkoop

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top