Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 6 juni 2017

4 Uitvoeringsprogramma grootonderhoud asfalt- en elementenverhardingen 2017-2018 en uitvoeringsprogramma 2017

5 Opheffing Gemeenschappelijke Regeling SOPORA

6 Tijdelijke verlenging Dienstverleningsovereenkomst Werk & Inkomen

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top