Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare beluitenlijst van 30 mei 2017

4 Perspectief Groene Hart 2040

5 Weigeren kapvergunning Lindeboom in Ter Aar

6 Locatiekeuze Sporthal Ter Aar

7 Beƫindiging Gemeenschappelijke Regeling SOPORA

8 Overeenkomst afspraken tijdelijke huisvesting De Diamant

9 Zienswijze ontwerpbegroting 2018 SWA (inclusief de conceptmeerjarenraming 2019-2021)

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top