Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 30-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 23 mei 2017

4 Beantwoording technische vragen voor auditcommissie

5 1e Wijziging verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

6 Aanschaf LIAS online publicaties

7 Rotonde Aardamseweg - Westkanaalweg

8 Inrichtingsplan voor het bedrijventerrein Schoterhoek II Nieuwveen

9 Werkagenda Jeugd 2017 Holland Rijnland

10 Prognose uitgaven Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 en verder

11 Contracteringen financiering van drie landelijke instellingSociaal Domein

12 Verzoek tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Teylersplein 2 Nieuwveen

13 Vaststelling bestemmingsplan "Middelweg" Ter Aar

14 Openen grondexploitatie Ter Aar Middelweg

15 Energieakkoord Holland Rijnland 2017 - 2025

16 Externe communicatie

17 Ingekomen stukken

18 Sluiting

Top