Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 23-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:10:30-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 16 mei 2017

4 Raadsplanning

5 Benoeming twee nieuwe leden Monumentencommissie

6 Start ontwikkeling Noorder- en Zuidereiland plangebied De Verwondering

7 Schriftelijke vragen CDA inzake voetgangersbrug Buytewech Oost

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top