Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbre besluitenlijst van 9 mei 2017

4 Uitgangspuntennotitie

5 Actualisatie register gemeenschappelijke regelingen

6 Schriftelijke vragen van de VVD over snelheidsremmende maatregelen op de Oostkanaalweg

7 Rapportage Metingen vliegtuiggeluid

8 Vaststellen tarieven sporthallen en sportzalen 2017/2018

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top