Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 30-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 25 april 2017

4 SVHW Jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018

5 Voornemen tot opheffing Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn

6 Begrotingswijziging voorbereidende werkzaamheden fietspad Zevenhovenseweg

7 Raadvoorstel Ashram

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top