Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 11 april 2017

4 Voortgang samenwerking Groene Hart

5 10e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top