Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 11-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:10:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 4 april 2017

4 Reactie op financieel toezicht begroting 2017

5 Afschaffen van het beurssysteem glasrechten

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top