Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 04-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 28 maart 2017

4 Startnotitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top