Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 21 maart 2017

4 Raadsplanning

5 Vervangen ondergrondse glas en papierbakken in de kern Nieuwkoop

6 Ter inzage legging ontwerpbesluit omgevingsvergunning / projectafwijkingsbesluit Conradpark 13 in Nieuwveen

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top