Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 14 maart 2017

4 Externe communicatie

5 Ingekomen stukken

6 Sluiting

Top