Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 28 februari 2017

4 Beantwoording schriftelijke raadsvragen CDA over communicatie Evenementenbeleid

5 Vrijgave ontwerpbestemminsplan Driekoppenland, Noorden

6 Vaststelling wijzigingsplan Westkanaalweg 55 en 56b, Ter Aar

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top