Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenijst van 14 februari 2017

4 Raadsplanning

5 Aanbieding aan de raad 213a Onderzoek Bestemmingsplan Landelijk gebied

6 Jaarverslag leerplichting en kwalificatieplicht 2015-2016

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top