Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 7 februari 2017

4 Uitwegenbeleid gemeente Nieuwkoop

5 Definitief besluit locatiekeuze Integraal Kind Centrum (IKC) Zevenhoven

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top