Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 31 januari 2017

4 Decembercirculaire gemeentefonds

5 Beslissing op het bezwaarschrift Noordse Dorpsweg 2 in Noorden

6 1e Begrotingswijziging Regionale Dienst Gezondheidszorg Hollands Midden

7 Intentieovereenkomst en mandaat Stuurgroep Werkbedrijf

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top