Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 31-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 24 januari 2017

4 Informatieavond Drechtdoorsteek

5 Werkzaamheden ten behoeve van de verkeerssituatie Zuideinde Nieuwkoop

6 Uitwegenbeleid gemeente Nieuwkoop

7 Verzoek tot uitbreiding voorwaarden landbouwontheffing Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

8 Zienswijze Kadernota 2018 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

9 Spoorboekje Werkbedrijf 2017 - 2018

10 Plan van aanpak implementatie Omgevingswet

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top