Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 17 januari 2017

4 Raadsplanning

5 1e Wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017

6 Oproep gemeente Capelle aan den IJssel inzake precariorechten

7 Raadsvoorstel startnotitie verruimen mogelijkheden kleinschalige bouwinitiatieven

8 Vaststelling bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening

9 Vaststelling bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top