Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 17-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 10 januari 2017

4 Convenant Bondgenootschap geletterdheid Rijnland 2017 - 2020

5 Convenant University Assistance Fun (UAF)

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top