Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 3 januari 2017

4 Wijziging Gemeenschappelijke regeling SVHW en verzoek om toestemming hiervoor aan de raad

5 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Teylerspark Nieuwveen

6 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Middelweg Ter Aar

7 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Damstaete Langeraar

8 Beantwoording vragen MPN-PN Beheersovereenkomsten sporthallen / Traject Binnensportaccommodaties

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top