Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 03-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 20 december 2016

4 Instemmen met het contract ICT Outsourcing

5 Dienstverleningsovereenkomst Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling / Gemeente Nieuwkoop

6 Aanvraag monumentensubsidie voor het Knipscheerorgel, Kerkstraat 45 in Nieuwveen

7 Reactie gemeente op Dorpsplan 2.0 Woerdense Verlaat

8 Locatiekeuze Integrale Kindcentra Zevenhoven Noordeinde

9 Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in de gemeente Nieuwkoop

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top