Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 13 december 2016

4 Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake verkeerstellingen Noorden

5 Burgerhulpverlening en AED's

6 Voorstel tot 1e wijziging van de Nadere regels Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2016

7 Wijziging "gemeenschappelijke regeling SWA 2007" en verzoek om toestemming hiervoor aan de raad

8 Diverse onderwerpen naar aanleiding van de vaststelling Koersplan Participatiewet 2017-2020

9 Raadsvoorstel startnotitie bouwinitiatieven

10 Verkeerstellingen in Noorden

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top