Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 6 december 2016

4 Raadsplanning

5 Vaststelling evenmentenbeleid

6 Aanwijzingsbesluit loslopende honden en verontreiniging door honden

7 Prestatieafspraken gemeente Nieuwkoop en Vestia

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top