Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 15 november 2016

4 Wijziging Verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014

5 Tarieven Zwembad De Wel 2017

6 Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland

7 Vaststelling bestemmingsplan Kern Nieuwveen Zevenhoven Noordeinde

8 DNA en visie dorp Nieuwkoop

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top