Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 29-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 22 november 2016

4 Terinzagelegging en start vooroverleg ontwerpbestemmingsplan Noordse Dorpsweg naast 12B in Noorden

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top