Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 29 november 2016

4 Beslissing bezwaar ontheffing zeilverbod Nieuwkoop

5 Overname verlichtingsareaal leasecontract City Tec

6 Uitwegenbeleid gemeente Nieuwkoop

7 Regionaal Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017 - 2025

8 Aanvraag lokaal maatwerk Aar en Amstel Woningstichting Nieuwkoop

9 Aanvraag lokaal maatwerk Vivero 9 extra sociale huurwoningen

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top