Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 8 november 2016

4 Raadsplanning

5 Controleprotocol 2015 - 2017

6 Vaststellen (herziene) beleidslijn Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

7 Decemberwijziging 2016

8 Afwijken openingstijden zondag

9 Gezond GeregelD

10 2e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015

11 Ondersteuning en doorontwikkeling Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON)

12 Startnotitie beleidsvisie recreatiewoningen gemeente Nieuwkoop

13 Externe communicatie

14 Ingekomen stukken

15 Sluiting

Top