Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 01-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 25 oktober 2016

4 Krediet realisatie semipermanente woonunits Stationsweg 3 in Zevenhoven

5 Regeling generatiepact gemeente Nieuwkoop

6 Schriftelijke vragen van het CDA over veenbonken op de Nieuwkoopse Plassen

7 Voorstel tot vaststelling Koersplan Participatieplan 2017-2020

8 Zienswijze scheidingsvoorstel Vestia

9 Start afwijkingsprocedure kinderboerderij

10 Terinzagelegging en start overleg ontwerpbestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top