Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 11 oktober 2016

4 Wijziging bijlage Mandaatstatuut (14e wijziging)

5 Beantwoording technische vragen Najaarsnota 2016 en nagekomen vragen programmabegroting 2017

6 Inrichtingsplan industrieterrein Schoterhoek II Nieuwveen

7 Bestemmingsplan Voorwegzone Noorden - vrijgave voorontwerp voor wettelijk overleg en inspraak

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top