Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 11-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 4 oktober 2016

4 Actieplan gladheidbestrijding

5 Zienswijze scheidingsvoorstel Woningstichting Nieuwkoop

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top