Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 04-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst 27 september 2016

4 Raadsplanning

5 Dienstverleningsovereenkomst archiefdiensten met Erfgoed Leiden / opheffing Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Rijnlands Midden

6 Schriftelijke vragen van de MPN-PN over trottoirparkeren in de Waterleliestraat in Nieuwkoop

7 Starten afwijkingsprocedure zes woonunits voor statushouders Stationsweg 3 in Zevenhoven voor periode van 10 jaar

8 Ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan Westkanaalweg 55 en 56b, Ter Aar

9 Vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top