Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 20 september 2016

4 Najaarsnota 2016

5 Samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top