Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 13 september 2016

4 Aanpassing portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop

5 Notitie "Koersplan beleid en organisatie Participatiewet 2017 - 2020

6 Beslissing op bezwaarschrift geweigerde omgevingsvergunning brug nabij Meije 135

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top