Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 6 september 2016

4 Begroting Gemeente Nieuwkoop 2017-2020

5 Heroverwegingsbesluit kappen beschermde lindenbomen, Dorpsstraat 12 in Zevenhoven

6 Ondertekenen intentieverklaring deelname landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top