Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 30 augustus 2016

4 Definitief ontwerp herinrichting Aardamseweg Ter Aar

5 Beslissing op bezwaar geslotenverklaring Zuideinde Nieuwkoop

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top