Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 30-08-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:15-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 23 augustus 2016

4 Raadsplanning

5 Inventarisatie en inspectie verkeersborden

6 Bijdrage woonfonds herontwikkeling Aar & Amstel

7 Vaststellen Woonvisie 2016-2025 Nieuwkoop

8 Exterme communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top