Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-08-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 9 augustus 2016

4 Aankoop van units voor 12 wooneenheden voor de huisvesting van statushouders

5 Start Omgevingsvisie

6 Meerjarensubsidie Stichting tot behoud van zwembad Aarweide

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top