Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-07-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Vaststellen besluitenlijst van 5 juli 2016

4 Reactie op accountantsverslag

5 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2015

6 Schriftelijke vragen van de VVD over Meijepark en Meijepad Nieuwkoop

7 Rapportage metingen vliegtuiggeluid 2015

8 Integrale crisisdienst

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top