Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-07-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 28 juni 2016

4 Instemmen toetreding gemeente Voorschoten tot de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

5 Concept Gemeentelijke Woonvisie

6 Beantwoording schriftelijke vragen over de toekomst van basisschool De Meent

7 Reanimatietraining

8 Beleidsregels leerlingenvervoer

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top