Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 7 juni 2016

4 Exploitatie- en planschadeovereenkomst voormalige winkel Verhage/Dorpsstraat 63 in Nieuwkoop

5 Schriftelijke vragen van het CDA over het trapveldje aan het Kennedyplein in Nieuwkoop

6 Aanwijzigingsbesluit op grond van artikel 2:57 Loslopende honden en 2:58 Verontreiniging door honden

7 Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2017

8 Benoeming Marktcommissie

9 Realisatie overeenkomst nieuwbouw Ashram College Nieuwkoop

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top