Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 31-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agend

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 24 mei 2016

4 Uitgangspuntennotitie 2017-2020

5 Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

6 Locatie nieuwe afvalbrengstation

7 Jaarverslag monumenten

8 Schriftelijke raadsvragen van de VVD over de subsidie van zwembad De Aarweide

9 Stand van zaken Veilig Thuis

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top