Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 17 mei 2016

4 Begroting 2017 Holland Rijnland

5 Jaarstukken 2015

6 Voorjaarsnota 2016

7 Schriftelijke vragen SBN over de bezetting KCC

8 Schriftelijke vragen SGP/CU over stand van zaken van overdracht

9 Verkeersveiligheid Fietsroutes gemeente Nieuwkoop

10 Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylersplein in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar

11 Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Vise Greenport Aalsmeer

12 Externe communicatie

13 Ingekomen stukken

14 Sluiting

Top