Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 19 april 2016

4 Benoeming twee nieuwe leden voor de monumentencommissie

5 Beantwoording schriftelijke vraag van raadslid over mogelijkheid beperken vergunningvrije bouwmogelijkheden

6 Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer

7 Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040

8 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde

9 Vrijstelling wijzigingsplan Kerkweg 40, Ter Aar

10 Vaststelling wijzigingsplan Glastuinbouw, wijzigingsgebied 5

11 Ter inzage legging ontwerp-omgevingsvergunning/projectafwijkingsbesluit Buytewech-Oost Wijland fase 2b

12 Mandatering benoeming gemeentelijke lijkschouwers

13 Externe communicatie

14 Ingekomen stukken

15 Sluiting

Top