Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 5 april 2016

4 Invoering digitale vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen

5 Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan A. de Graaflaan/Kruisweg 24

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top