Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 29 maart 2016

4 Checklist voor goede regie op regionale samenwerking

5 Uitvoeringsprogramma groot onderhoud asfalt- en elementenverharingen 2016

6 Beantwoording raadsvragen van de MPN/PN over Tom in de Buurt

7 Verlenging omgevingsvergunning (uitgebreide afwijkingsprocedure) herinrichting voetbalvelden TAVV

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top