Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 29-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 22 maart 2016

4 Inkoopplan Jeugdhulp 2017

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top