Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 15 maart 2016

4 Huisvesting en integratie statushouders

5 Vorming woningmarktregio Holland Rijnland

6 Aankoop Achterweg 2c en aanpassing Achterweg 7

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top